0 reads
Young Dro mug shot

Source: DeKalb County Sheriff’s Office / DeKalb County Sheriff’s Office

Also On Power 107.5: